berkenye
SLOVENSKY Magyarul
 súbor
 združenie
 členovia
 vystúpenia
 galéria
 kontakty
 napíšte nám

Kontakty :


Botló Péter – vedúci FS Berkenye
Košúty 12
925 09 Košúty

Tel.: +421 903 256 451

Botló Ildikó – predsedníčka Kultúrneho spolku Berkenye
Košúty 12
925 09 Košúty

Tel.: +421 911 242 136


Email: berkenyekosut.@ gmail..com

Údaje:

Názov organizácie:
Kultúrny spolok – BERKENYE – Kulturális Egyesület
Košúty 12
925 09 Košúty
Slovensko

IČO:   42 163 099
DIČ:  2023 109 077

Banka: OTP Banka Slovensko
IBAN:   SK02 5200 0000 0000 1220 3008
SWIFT kód:  OTPVSKBX
  Úrad vlády SR
  Kultúra
  národnostných menšín
Betlehem Gabor Alap
  Trnavský
  samosprávny kraj  
  Obec Košúty

  CSEMADOK –
  Maďarský spoločenský
  a kultúrny zväz na Slovensku